NGC6995_IC1340.jpg
NGC6995_IC1340.jpg
Tulpennebel + LBN171
Tulpennebel + LBN171
SH2-101 Tulpennebel
SH2-101 Tulpennebel
LRGB komplett neu bearbeitet 2018.jpg
LRGB komplett neu bearbeitet 2018.jpg
Schmetterlingsnebel
Schmetterlingsnebel
NGC6960_17.09.2018.png
NGC6960_17.09.2018.png
Tulpennebel
Tulpennebel
NGC6992_18.08.2018.png
NGC6992_18.08.2018.png
Kokonnebel IC 5146
Kokonnebel IC 5146
NGC 6871, NGC 6883 und IC 1310
NGC 6871, NGC 6883 und IC 1310
Bewertung: 4.00
Cirrus-Komplex
Cirrus-Komplex
Westlicher Cirrusnebel, Sturmvogel
Westlicher Cirrusnebel, Sturmvogel
IC5146 - Kokon-Nebel
IC5146 - Kokon-Nebel
Sadr Widefield Ha
Sadr Widefield Ha
NGC7000 Nordamerika Nebel
NGC7000 Nordamerika Nebel
NGC6888 Sichelnebel
NGC6888 Sichelnebel
Schmetterlingsnebel
Schmetterlingsnebel